GEW arrangement

Om arrangementet

Hvad betyder ny EU Rådserklæring om socialøkonomi for Danmark

Afholdes af:
Sociale Entreprenører i Danmark og Konsulenthuset for Socialøkonomi

Tid: Torsdag d. 16. november 2023 kl. 14.30-16.30
Sted: Beboerhuset, Lundtoftegade 41 B, København
Pris: Arrangementet er gratis
Tilmelding: Via  linket her: https://socialeentreprenorer.dk/vare/hvad-betyder-ny-eu-raadserklaering-om-socialoekonomi-for-danmark-16-11-2023/ eller hos Per Bach på email. per@socialeentreprenorer.dk

Baggrund
EU-Kommissionen forelagde d. 13. juni 2023 et forslag til en Rådsanbefaling for Rådet for Den Europæiske Union  om udvikling af socialøkonomiske rammebetingelser.
EU-ministre er ved et møde i Rådet d. 9. oktober 2023 blevet enige om at vedtage Rådsanbefalingen.
Formålet med Anbefalingen er at fremme adgangen til arbejdsmarkedet og social inklusion ved at vejlede medlemsstaterne til at fremme politiske og lovgivningsmæssige rammer for socialøkonomiske organisationer, der muliggør dette.
I Anbefalingen opfordres medlemsstaterne til at gennemføre en lang række initiativer for at støtte og udvikle organisationer i den sociale økonomi. Medlemsstaterne opfordres f.eks. udfærdige strategier og til at lette socialøkonomiske organisationer adgang til offentlig og privat finansiering, herunder at gøre bedst mulige brug af EU-midler. Der opfordres også til at forbedre adgang til markeder og offentlige indkøb og at anvende statsstøtteregler mere effektivt samt at skabe en støttende skattepolitisk ramme for at hjælpe udviklingen af den sociale økonomi.
Læs hele den vedtagede anbefalingen “Council Recommendation on developing social economy framework conditions” her

I anledningen af #SocialEnterpriseDay vil vi til dette arrangement kigge på indholdet af Rådsanbefalingen og se nærmere på, hvilken betydning den kan få for det politiske engagement i socialøkonomi i Danmark og hvad det kan betyde for de danske sociale iværksættere og socialøkonomiske virksomheder.
Kom og vær med i drøftelsen.

Eventet er afholdt

Adresse

Kontaktperson

Per Bach