Tema 2022
Tema 2022

Vi skal hylde og fremme danske iværksættere mere end nogensinde før. 

Aldrig har vi været så afhængige af at tænke nyt og innovativt. For i en verden i fuld forandring og en truende klimakrise, kan iværksættere bidrage med nye teknologier og muligheder for os alle. 

Vi skal sikre, at alle får chancen og de bedste muligheder for at levere på sine ideer, så vi alle får gavn af foretagsomheden og kreativiteten. 

Årets tema: Fra idé til marked. 

I dag handler det for iværksættere om at tilpasse sig samfundet herunder den pågældende kultur, normer og de værdier, der prædikes om på daglig basis. Som iværksætter handler det ikke kun om profit, det handler i den grad også om at ramme forbrugerens værdier og tankesæt. Mange forbrugere nu om dage ønsker at leve bæredygtigt ved at investere i brands, der tilbyder bæredygtige produkter/løsninger. Derfor skal iværksættere ikke kun tænke på den økonomiske gevinst, men også den bæredygtige profit i form af, at de skal tjene forbrugerens fornuftighed, samvittighed og tillid. 

Ny hverdag kalder på nye forretningsmodeller

Corona har ændret vores hverdag og hvordan vi gør tingene. Det har tvunget os til at tænke anderledes og handle ud fra mulighedernes kunst. Den tankegang skal vi bruge i kampen mod klimakrisen. Der er ikke kun brug for, at politikerne træffer nogle beslutninger, men det kræver også innovation og handlekraft fra iværksætternes side - mere end nogensinde. Flere iværksættere har været nødt til at ændre deres tankesæt med henblik på at skabe noget innovativt, der kan være til gavn for klimaet og dermed arbejde hen imod en grøn omstilling. 

Tænk bæredygtigt og grønt 

I disse tider er netop en bæredygtig tankegang mere afgørende end nogensinde før. Den globale pandemi og den omfattende nedlukning af samfundet, har tvunget os til at tænke anderledes og genoverveje, hvordan vi lever og gør ting. Der findes heldigvis mange dygtige og passionerede startup virksomheder med ”grønne hjerter”, men det nytter jo ikke noget, at de gode ideer og løsninger er til stede, hvis ikke markederne er tilstrækkeligt modne til at investere i bæredygtighed. Og som startup virksomhed vil det naturligvis være svært at skabe forretningsmæssig succes, hvis markedet ikke udtrykker en reel efterspørgsel. 

Global Entrepreneurship Week 2022 gør iværksætterne klar til markedet ved at ruste dem med værktøjer og kompetencer, der kan hjælpe dem mod at navigere i usikkert farvand. For succesfulde grønne opstartsvirksomheder bliver det afgørende for, om verden lykkes med klimaomstillingen i tide. Forretningsmulighederne er mange og attraktive. Men der gælder særlige spilleregler, hvis man vil lykkes som grøn iværksætter. 

Glæd dig til en uge med iværksættergejst og inspiration for alle

Det er netop handlelyst og skabertrang der er brug for - mere end nogensinde. De kreativt tænkende og løsningsorienteret iværksættere, skal styrke Danmarks muligheder for at opnå de ambitiøse klimamål. Og med de seneste år, der har vist historisk lave tal for nystartede virksomheder, er initiativer der fremmer iværksætterkulturen og styrker iværksættermiljøet i Danmark af afgørende betydning. Med en andel på kun 6.6% der arbejder som selvstændige, er der for alvor brug for initiativer der skaber lysten til iværksætteri. Der er brug for et politisk fokus der ikke favoriserer lønmodtagerne men i stedet ser fordelene i at skabe bedre vilkår for iværksætterne.

Global Entrepreneurship Week 2022 

Dette års Global Entrepreneurship Week løber af stablen fra d. 14/11 til d. 18/11, og det vil være med fokus på handlelyst og iværksætterkultur i Danmark. 

Vi hylder skaberlysten og opfordrer alle der går med iværksætterdrømme til at tage springet. Danmark som iværksætternation har brug for den kreative, opportunisten, realisten og alt derimellem. Det er vores bedste håb for at kunne skabe de innovative løsninger, samfundet hungrer efter. 

Bliv en del af dette års Iværksætteruge. 

Kontakt

Alex Randrup Thomassen
Projektchef, Dansk Iværksætter Forening
71990428 

“Vi har endnu ikke opfundet alle de teknologier, der skal til for at nå i mål med 70 pct. reduktion af drivhusgasser i 2030. Grønne iværksættere spiller en vigtig rolle i forhold til at levere en stor del af den innovation, vi har brug for, og derfor er det så vigtigt, at særligt disse iværksættere har de optimale vilkår. Hvis vi lykkes med at skabe det, kan vi både nå vores eget mål, og vi kan være med til at drive omstillingen i resten af verden. Vi tror på, at vi blandt grønne iværksættere vil finde nogle af fremtidens helt store erhvervssucceser.”

Mette Lykke, Too Good To Go

MØD ROLLEMODELLERNE