GEW er etableret som et vækstinitiativ, der skal fremme vækst og virkelyst hos alt fra børn og unge til små- og mellemstore virksomheder. GEW-sekretariatet er afsenderen af informationen og gør det muligt for alle i GEW-netværket at oprette arrangementer på GEW.dk. GEW-sekretariatet og GEWs sponsorer indestår imidlertid ikke for rigtigheden af oplysningerne på den enkelte arrangørs arrangement. I forbindelse med tilmelding til et arrangement på GEW.dk, skal brugeren oplyse informationer, der gør det muligt for en arrangør at identificere en person. Herunder men ikke begrænset til, vedkommendes for- og efternavn, privatadresse eller anden fysisk adresse, e-mailadresse eller andre kontaktoplysninger, uanset om de vedrører vedkommendes private bopæl eller arbejdsplads. Disse oplysninger er kun tilgængelige for arrangør af det pågældende event. Vi videregiver aldrig personoplysninger til tredjemand.

Informationerne på GEW.dk opdateres løbende af sekretariatet, men uden at kunne garantere en løbende tæt og omfattende overvågning og indarbejdelse af regelændringer m.v.

Ansvarsfraskrivelse

GEW tilstræber, at indholdet på hjemmesiden er ajour, men af ovennævnte årsager kan vi ikke garantere, at indholdet er komplet, korrekt eller udtryk for gældende ret.
Indholdet på GEW.dk er ikke ment som og kan ikke erstatte juridisk rådgivning.
GEW-sekretariatet påtager sig ikke ansvar for brugerens anvendelse af GEW og de offentlige informationer og materialer.

Brugerens downloading eller anden tilegnelse og anvendelse af information m.v., som er gjort tilgængeligt på GEW.dk, herunder links til andre sider, sker på brugerens eget ansvar.
GEW og sponsorer kan ikke gøres ansvarlige for tab af data på brugerens eller tredjemands computer eller andet indirekte tab.

Alt materiale på GEW.dk er beskyttet af copyrights. Enhver brug af GEW.dk kræver skriftlig godkendelse fra GEW-sekretariatet.