Kurs Festival skaber platform for sociale, økonomiske og bæredygtige initiativer

Kurs Festival er et festivalsformat henvendt til unge, hvor man som ung kan få lov til at komme tættere på kulturarbejde og dermed stifte bekendtskab med kunst og kultur.

Skrevet af: Zeinab Asem
28 okt 2021

Kurs Festivals opståen 

Hvis vi spoler lidt tilbage i tiden og går tilbage til 2019, hvor der var et arrangement på det, der bliver kaldt for ‘ungdomsøen’, som er placeret mellem København og Malmø, hvor unge kan afholde og deltage i fede events. Det var så her, at Kurs Festival begyndte at blomstre. 

Visionen bag Kurs Festival er egentlig at skabe et forum, hvor unge kan få lov til at arbejde med kultur og samtidig arbejde med kunst og alt det kulturelle baseret på de nye oplevelsesformater som ungdomsøens grønne omgivelser inviterede til. 

Foreningen Kurs består i dag af 25 frivillige ildsjæle, hvor foreningens formål er fremadrettet at skabe retning for den danske ungdomskultur mod mere social bæredygtighed herunder større inklusion, ligestilling samt medskabelse i praksis. Målet er helt specifikt, at Kurs Festival som koncept skal kunne agere platform for sociale, økonomiske og miljømæssige bæredygtige initiativer i løbet af året.

I dag er Kurs Festival også en festival, der skal finde sted på ungdomsøen helt specifikt d. 10-12 juni 2022 for unge mellem 18-30 år. Festivalen skal være med til styrke det danske ungdomsfællesskab. Her skal der især være fokus på at skabe et kreativt åndehul, hvor der er mulighed for at engagere og udfolde sig i medskabelsen af et ægte ungt festivalformat, hvor åbenhed overfor forskellighed og ansvar for mangfoldigheden giver unge nye måder at opleve kunst og kultur. Trine fortæller os, at: 

Vi afholdte første pilotår på festivalen d. 14. august 2021 i et postpandemisk kulturelt landskab for omkring 100 unge, 25 frivillige, og 15 skabere, og vi glæder os til at kunne slå dørene op for endnu flere unge til næste år! 

Trine’s vej til iværksætteri 

Vi har spurgt Trine lidt ind til hendes iværksætter-rejse, hvor hun starter med at fortæller, at hun tilbage i 2018 blev færdig med sin bachelor i Æstetik og Kultur fra Aarhus Universitet, hvorefter hun i 2021 blev færdiguddannet cand. mag i Visuel Kultur ved Københavns Universitet. 

Min vej til iværksætteri er opstået ud af et behov for at sætte egne og andres kompetencer i spil et sted, hvor det virkelig har potentiale til at ændre noget for nogen.

Her nævner Trine, at hun altid har prioriteret frivilligt arbejde under hendes tid som studerende og i den forbindelse har formået at færdes i forskellige kulturelle organisationer. 

Jeg fandt hurtigt ud af, at jeg er sådan en type, som er rigtig god til at arbejde i processer; bevæge mig fra A til B i et rammesat tidsrum, og synes at den personlige og faglige udvikling hos individer er spændende i sig selv at arbejde med; hvilke indlæringsmetoder, der gør sig gældende hos den enkelte; human design; spændet mellem det sociale og faglige i et arbejdsmiljø.

Taget alt dette i betragtning, er det indlysende, at Trine holder af at arbejde med kreative projekter visuelle udskejelser og oplevelsesdesign. Her er drømmen for Trine helt klart at kunne samle alle sine kompetencer og interesser under ét tag for at skabe social merværdi i kulturlandskabet og ikke bare i publikumsregi, men samtidig også som arbejdsplads - var lige det, der fik Trine til at tage iværksætter-springet!

Trine tager os tilbage til dengang, hvor Kurs Festival blot lå på ‘tegnebrættet’. Her sad hun med en følelse af, at der var mange værdifulde initiativer i det danske kulturliv, der ønskede at ændre måden, hvorpå vi oplever andre mennesker på. Her mente Trine, at det fortjente sin egen samlet platform, hvor man sammen kan lære hinanden at kende og blive bedre til at skabe plads og muligheder for unge. 

Så min motivation for at iværksætte et bæredygtigt festivalformat, ligger kort sagt primært i de meningsfulde relationer man kan opdage og vinde, og oplevelsen af, hvor meget man kan flytte sig selv, hinanden og verden, hvis man tør prøve. 

Livet som festivalleder og mor 

Da vi spurgte Trine om, hvordan det er både at være festivalleder og samtidig med at være nybagt mor, svarede hun, at det ikke kan beskrives med et enkelt ord, men hvis man skulle prøve, så ville det nok være ordet ‘ufatteligt’. 

Jeg blev mor for mere end ét hjertebarn på samme tid i løbet af ét år. Jeg havde arbejdet hele efteråret 2020 på Kurs Festival, afleverede mit speciale i Visuel Kultur i februar 2021 og blev mor en måned senere i marts 2021 med en pilotfestival sat til at løbe af stablen i august 2021. Det har mildest talt været et vildt og helt ufatteligt 2021 – rigt på lykke og behovsudskydelse i én stor pærevælling.

Trine lægger ikke skjul på, at det at blive mor, har betydet meget for den måde hun arbejder, leder og prioriterer sin tid på i dag. Her nævner hun, at det blandet andet har kostet, at nogen af fondansøgningerne til Kurs Festival er blevet skrevet på telefonen på Google Docs med knap en hånd mens hun har ammet. Det har også betydet, at for hver gang Trine’s barn sover, er hun nødt til at gøre op med sig selv om hun skal prioritere sig selv, sit sociale liv eller Kurs Festival. Det har samtidig også betydet, at hun har måtte skulle planlægge alle sine møder efter klokken 15:00 fordi, at der er der mulighed for at kunne koncentrere sig bedre. 

Det er en ambivalent livsførelse at forsøge sig som iværksætter med en nyfødt på armen. På den ene side er det et vanvittigt privilegium at få lov at skabe et liv og se det spire, der findes intet større. Og på den anden side er det et snævert felt at arbejde i, hvor muligheder må tabes, og prioriteter må omlægges konstant.

Trine som iværksætter 

Trine sætter også ord på de udfordringer, der kan høre med som festivalleder og mor samtidig. Her forklarer hun, at som 26-årig og mor kan det i det hele taget være svært at acceptere, at det valg man har truffet om at få et barn, kan have indvirkning på de resultater man skaber sig i sin karriere inden den overhovedet er skudt rigtigt i gang. 

På samme tid giver sameksistensen af mine to hjertebørn mig en enorm rummelighed og et perspektiv og en forståelse for de personlige udfordringer og livsvilkår man som menneske kan have med sig ind i et job, et hvilken som helst job. Jeg oplever, qua mine egne personlige udfordringer med at jonglere rollerne som festivalleder og mor, at jeg er i stand til at imødekomme den enkeltes behov på en løsningsorienteret måde, hvor arbejdsformer tilpasses herefter. 

Trine slutter af med at fortælle, at i det hele taget så ligger udfordringen i at forsøge at være begge dele i et samfund, hvor der endnu ikke er skabt mulighed for at være begge dele. Af den grund er Kurs Festival Trine’s personlige pionerprojekt om at prøve at omdanne nogle systematiske strukturer, der holder mennesker og især kvinder fra at kunne forene ambitioner i privat- og arbejdsliv og samtidig forsøge at gøre rammerne omkring dem mere flydende og fleksible. 

Udover at det kan være udfordrende at jonglere med rollen som iværksætter og mor, er der også nogenlunde grundlæggende ‘iværksætter-udfordringer’, som Trine også skal forholde sig til. Her starter Trine med at forklare, at den største udfordring som iværksætter, er helt klart alt det is i maven man har for at kunne kapere de økonomiske udfordringer især som kulturel iværksætter, hvor udsigten til indkomst kan være lang. Trine fortæller, at det kan føles som en utopi at kunne få lov en dag at leve af at skabe gode oplevelser for andre og lige nu er det ikke det, der betaler huslejen eller maden på bordet. 

Vi lever i et kapitalistisk samfund, hvor resultater måles i kroner og ører, og oftest også i potentialet for vækst, og hvor den mentale og sociale sundhed blandt mennesker, som et direkte afkast af gode kulturoplevelser, ikke kan vejes. Det gør det til en kæmpestor opgave at formidle værdien og mulighederne i det konkrete projekt. Derfor er det en stor udfordring at komme ud på arbejdsmarkedet med de bedste intentioner, drømme og viljen til at ville ændre noget, og allerede fra start være slået økonomisk hjem. 

I den forbindelse forklarer Trine også, at det kan være svært at holde håbet og samtidig kæmpe for sine drømme, holde det gode humør engagere sine medfrivillige og stadig hænge sammen som familie. 

Derfor pointerer Trine, at det økonomiske i at være iværksætter, helt klart er det hun ser som den største udfordring. 

Det kræver et skarpt fokus på slutmålet; visionen, tungen lige i munden, og modet til at ville søge hjælp og støtte hos fonde, sponsorer og investorer. For det er samtidigt min opfattelse, at der findes rigtig meget velvillighed og et ønske om at hjælpe unge iværksættere derude, så det handler i sidste ende om at finde modet og også tålmodigheden frem, stole på sit værdisæt og evne at formidle den sociale merværdi man bringer til samfundet.  

Kurs Festival arbejder også med social bæredygtighed 

Trine starter ud med at fastslå, at social bæredygtighed handler om at sikre social retfærdighed, hvor alle skal have lige adgang og lige rettigheder. Her kommer hun også ind på, hvordan Kurs Festival arbejder med social bæredygtighed. 

Hos Kurs Festival udmønter arbejdet med social bæredygtighed sig særligt på den måde unge arbejder med hinanden, er repræsenteret i kulturlandskabet og skaber samarbejder med øvrige kulturelle aktører. 

I den forbindelse fortæller Trine, at det er et dogme for arbejdet med festivalen, at alle garvede som grønne i festivalbranchen, skal have mulighed for at få erfaring med frivilligt kulturarbejde. Af den årsag arbejder man med en flad organisationsstruktur, hvor der findes stor frihed under ansvar således, at så mange som muligt får lyst til at udvikle nye kompetencer gennem projektet. 

Dernæst forsøger vi gennem vores kuraterede program at sætte ligestilling og queer kultur på dagsordenen; åbne op for samtaler på tværs af unge om social ulighed og strukturelle problematikker i samfundet. 

Trine lægger også vægt på, at det vigtigste for dem i Kurs Festival og deres arbejde med social bæredygtighed, er deres samarbejdspartnere. Af den grund gør Kurs Festival meget ud af at finde de helt rigtige samarbejdspartnere, som arbejder ud fra de samme værdier som Kurs Festival og samtidig har en interesse i at gøre verden til et mere socialt lige sted gennem gode kulturoplevelser. 

Alt i alt forsøger vi at sætte social bæredygtighed på festivaldagsordenen ved at skabe meningsfulde relationer til øvrige kulturelle aktører, favne hinanden i organisationsarbejdet og skabe initiativer, som engagerer så mange som muligt og skaber fællesskaber på tværs. 

Kurs Festival om 10 år 

Da vi spurgte Trine, hvad drømmen er for Kurs Festival, så har hun først og fremmest pointerede, at Kurs Festival fortsat skal være et levende koncept på dette tidspunkt og samtidig skabe så mange sociale initiativer, der giver platform for andre unge, så meget som muligt. 

Visionen er, at jeg har formået at skabe et rum, hvor inklusion, kreativitet og fællesskab fortsat kan være nøgleord i arbejdet med social bæredygtighed, og hvor dagsordenen sættes af de unge. Kurs Festival skal blive både økonomisk, miljømæssigt og socialt bæredygtigt, skabe arbejdspladser, som repræsenterer et mangfoldigt erhvervsliv, og skabe scene for dem, der ikke har en.

Kurs Festival skal være med til at sætte retning for det danske ungdomsliv ved at give unge magten til at skabe.