Cathrine Leth så en mulighed og greb den: “Vores mission er at skabe bæredygtige løsninger, der aldrig er større end problemet”

Klimalancen specialiserer sig i at skabe bæredygtige klimatilpasningsløsninger, der beskytter samfundet mod skybrud og oversvømmelser. Løsningen har vist sig at være skybrudsventiler, som virksomheden producerer for at redde kloakker og lede skybrud ud, hvor det ikke gør skade. En simpel teknologi der virker, når den placeres under nedløbsrør.

Skrevet af: Malthe Yde
06 nov 2023

De hurtige om iværksætteren

  • Grundlagt: Klimalancen ApS 
  • Hjemmeside: https://www.klimalancen.dk/
  • Branche: Rådgivning, produktion og udførelse af klimatilpasningsløsninger
  • Grundlagt: 2022
  • Produkttype: Bygningskomponenter og mere
  • Antal medarbejdere: Gennemsnitligt 4 årsværk
  • Vigtigste grundværdier: Skabe fornuftige og bæredygtige løsninger for byer, bygninger og miljø
  • Virksomhedens overordnet mål: Skabe forretning med bæredygtige løsninger

Fra idé til virkelighed

Det begyndte for 12 år siden under et voldsomt skybrud i København, hvor Cathrine Leth stod i sin kælder og kæmpede med vandmasserne, der truede hendes hjem. Det samme var tilfældet hos resten af kvarterets beboere, på nær én. Han formåede nemlig at undgå skader ved at dirigere oversvømmelsen ud i sin have ved brug af en hjemmelavet løsning, der løftede nedløbsrørene op, så skybruddet løb direkte ud i hans have, hvor vandet ikke gjorde skade. 

Dette satte Cathrines iværksætterhjerne i gang og udløste ideen til Skybrudsventiler, der nu leder skybrud uden om sårbare områder. Med Klimalanceren er det således lykkedes at skabe en forretning, der er bygget op omkring “Klimalancer”, som bringer ventilerne ud til villakvarterene, hvor udfordringerne og løsningerne mødes ansigt til ansigt.

Et sjældent afsæt for en iværksætterrejse

Efter mange års karriere som arkitekt og utallige timer på tegnestuer tog Cathrine en beslutning, som hun aldrig havde forestillet sig. Aldrig havde hun troet, at hun skulle blive iværksætter. 

Men Klimalancen og Skybrudsventilerne er som børn, der har sine berettigelser i verden. 

Og er der én ting, som Cathrine er overbevist om, så er det, at verden hungrer efter bæredygtige løsninger. Så med en stærk tro på, at modgang blot skaber muligheder, der udvikler fremgang, tog hun altså springet ud i iværksætteri. Rejsen har imidlertid budt på både modgang og medgang, hvortil Cathrine har lært af sin rejse og er blevet klogere samt modigere undervejs. 

Ifølge Cathrine kunne det førhen synes som en forhindring at blive iværksætter, blot fordi hun var kvinde og mormor, hvilket er en diskurs, hun dog aldrig har kunne forstå og faktisk blot har fundet mærkeligt. Faktisk har det blot vist sig, at en af Cathrines fordele netop er, at hun er en sjældenhed - og dette er noget, som hun spejler sig i hos landskabets andre iværksættere. 

“Forleden blev jeg meget inspireret, da jeg læste en artikel om Frederikke Antonie Schmidt, stifter af Roccamore, som i mange år blev set skævt til, fordi hendes forretningsplan ikke var som de flestes. "Men fordi hun troede på den og var vedholdende, har hun fået succes, og er den dag i dag meget foran de konkurrenter, der i lang tid ikke fandt forretningsplanen interessant", siger Cathrine.

Med andre ord er Cathrine altså en iværksætter, der lader sig inspirere og motivere af sine omgivelser. Hendes rejse har været præget af modstand og skepsis, men alligevel har hun formået at skabe en virksomhed med en stærk mission. Fra lovgivningsmæssige udfordringer til økonomisk overlevelse har hun vist, hvordan modgang kan omdannes til drivkraft for fremgang.
 

Klimalancen anvender især sommeren til at sprede budskabet om klimatilpasningsløsninger

For det første, så præsenter din idé for mange og undersøg, om verden mangler din løsning -  og ikke mindst om der er penge i den. For det andet, så bliv ved!

Fremtiden kræver bæredygtige løsninger, der rækker udover det lokale

I dag er Klimalancens virksomhed skruet sammen på den måde, at sommermånederne er den travleste periode, og vintermånederne er mere rolige. I sommermånederne arbejder Klimalancen intenst i villakvarterer, hvor hverdagen bliver brugt på at informere om og implementere innovative klimatilpasningsløsninger i beboernes haver. 

“På den korte bane er drømmen, at Forsynings Sekretariatet godkender Skybrudsventiler som et værktøj, som mine kunder, forsyningerne, gerne må anvende. På længere sigt er drømmen til gengæld, at Klimalancen er den platform, som efteruddanner os alle sammen til bæredygtig adfærd - lige nu kører vi med klimatilpasning, men virksomheden kan rumme mange andre temaer.”

Alene denne sommer har virksomheden udarbejdet hele 200 skitseprojekter, der håndterer vand i de forskellige haver. Om vinteren trækker teamet data fra sommerens projekter, udarbejder rapporter og producerer ventiler efter behov.  Ventilernes komponenter produceres andre steder, men Klimalancens team, der er bestående af seks medarbejdere, samler og pakker dem selv. Cathrine har som leder været involveret i alle aspekter af virksomheden og har haft mange hatte på som iværksætter, men glæder sig over at se sine medarbejdere tage mere ansvar, som virksomheden udvikler sig. 

Det kræver ihærdighed at skabe forandring
Budskabet står klart, når det kommer til at give råd og sparring til andre iværksættere, der vil drive en virksomhed med en bæredygtig agenda. Cathrine forklarer, at hun særligt har lært to ting som iværksætter: 

"For det første, så præsenter din idé for mange og undersøg, om verden mangler din løsning -  og ikke mindst om der er penge i den. For det andet, så bliv ved! Det kræver ihærdighed at skubbe forhindringer og kendte løsninger til side, så der kommer plads til din. Gør det sjovt at skabe pladsen!"

Det at være iværksætter kræver med andre ord, at du tør udfordre verden og slippe innovationens muligheder fri, hvor andre måske ser begrænsninger.