Sarah Hammershøy om iværksætter-drømmen: ”Jeg har lidt ofret mit normale liv”

En episode med et familiemedlem for mange år siden gjorde Sarah Hammershøy godt og grundig ”Greta Thunberg-arrig”. Der blev tømt et askebæger ud af døren på en parkeringsplads for derefter bare at køre videre. Fra det øjeblik blev interessen og viljen til at gøre noget ved forurening vækket.

Skrevet af: Nicolai Petersen
09 okt 2020

Sarah Hammershøy har altså i mange år været bevidst om den forurening den almene borger udleder. Af den grund er det at være grøn rollemodel i forbindelse med Global Entrepreneurship Week noget der i forvejen harmonerer med hendes hverdag: ”Det er selvfølgelig en ære at blive brugt som eksempel, men jeg mener ikke det indebærer mere end hvad dagligdagen ellers bringer. Jeg er en af de mange »klimatosser« der sorterer skrald, tænker over hvad og hvor ofte jeg køber noget og jeg flyver ikke verden rundt. Den grønne rollemodel kommer nok i virkeligheden til udtryk i at jeg lidt har ofret mit normale liv, ved at ville bringe denne idé til live.”

Det er altså en grøn rollemodel helt ud til fingrespidserne vi har med at gøre. Og det bringer os tilbage til Sarahs Greta Thunberg-øjeblik. Adspurgt om der ligger en konkret oplevelse til grund for at vælge den bæredygtige retning og kaste sig ind i iværksættermiljøet svarer hun: ”Den konkrete oplevelse var faktisk en køretur med et familiemedlem. Jeg var ikke særlig gammel, da vi holdt på en parkeringsplads og så tømte vedkommende bilaskebægret ud ad døren og kørte videre. Jeg blev helt Greta Thunberg-arrig! Så begyndte jeg at beskæftige mig mere med den almene forbrugers forurening, og har fulgt mange organisationers indsats og events med opsamling af affald og plast i havene.”

Sarah

 

MicroChange blev født

En nysgerrighed der fandt sin begyndelse i et tidligt stadie blev hjulpet på vej under Sarahs uddannelse. Hun er nemlig uddannet maskinmester med speciale i automation, og det var her hun første gang formåede at blive mere konkret i forhold til hvad hun kunne gøre: ”Det hele kulminerede da jeg igennem min uddannelse som maskinmester deltog i et obligatorisk innovationsforløb. Her fik jeg sparring og værktøjer til at omsætte idé til handling. Nu er jeg endt her, med nogle fantastiske teammedlemmer.”

Og der hvor hun er endt, er MicroChange. En virksomhed der udvikler en anordning der kan rense havene fra mikroplast: ”Det går ud på at vi skal have opsamlet noget af alt det plast der bliver neddelt i havet. Vi forsøger at skabe en løsning der er tilpasset de nuværende driftsscenarier i erhvervslivet, således at vores brugere ikke tvinges ud i en kæmpe omlægning for at forbedre deres CSR-position. Helt lavpraktisk er vores produkt et mekanisk filtreringssystem, der kan filtrere store mængder vand på kort tid. Alle opsamlede partikler afvandes, og denne masse skal så genanvendes bedst muligt. Systemet vil kunne skaleres og retrofittes allerede eksisterende systemer, så der ikke skal en større ombygning til.”

 

Vil i teorien kunne opsamle 32% af den årlige plastudledning

Det lyder til at være en plug-and-play-løsning når den først er færdigudviklet. En anordning der blot skal kobles på allerede eksisterende fragtskibe, lyder næsten for godt til at være sandt. Men det er det ikke, og potentialet er kæmpe stort: ”Der er ingen der har gjort det her før, og forskningen indenfor mikroplastforurening er meget begrænset. Indtil videre har vi, ud fra de nyeste målingsresultater, foretaget en beregning på mikroplastpotentialet. Beregningen er lavet med udgangspunkt i den eksisterende skibsfart i områder kendt som »hot spots«, hvor forureningen er ekstra stor. Hvis de handelsskibe der rejser i disse områder, alle havde vores system ombord, som en del af deres ballastvandssystem, ville man teoretisk kunne opsamle op til 32% af den årlige plastudledning. Men uanset hvor gode vores beregninger er, mener vi at den eneste måde at svare på spørgsmålet, er ved at komme ud til disse områder og teste systemet. Vand er i evig bevægelse, plastpartiklerne flytter sig og neddeles konstant, og biomassen kan ses som én stor levende organisme der gror og dør afhængig af det lokale miljø.”

Den teoretiske impact er altså ikke til at tage fejl af, og det er de kortsigtet og langsigtet ambitioner heller ikke. Her bliver der stilet efter at sammensætte det helt rigtige hold, der kan gøre idéen til virkelighed. Så må ambitionerne om at ”der går penge ind på kontoen” komme i anden række.

Når det hele står klart og MicroChange har udnyttet sit potentiale, håber Sarah at hun ser ind i en virkelighed, hvor søfartsindustrien har ændret sig markant: ”På lang sigt håber jeg at det her system bliver en standard i fremtidens shipping industri. Den største impact er helt klart til søs, og jeg lever og ånder for tanken om at give handelsflåden et ekstra formål. Overvej lige hvor fedt det ville være, hvis skibene fungerede som store vaskemaskiner, der rensede havvandet, mens de sejlede fra havn til havn.”

 

Innovationsfonden hjælper MicroChange på vej

MicroChange har kun eksisteret i et års tid, og de har derfor lang vej endnu og stadig meget at lære. Og det er de også bevidste om: ”Vi har indtil nu arbejdet som de »nørdede« teknikkere, der kun har fokus på hvordan selve systemet bygges og driftes. Men efter vi blev optaget i Innovationsfondens Innofounder Graduate-forløb, er vi blevet introduceret til Design Thinking, hvor vi skal forstå alle vores kunders behov i det daglige arbejde. Vi skal altså lære at tilpasse vores tekniske systemer vores kunder, på en sådan måde at det ikke kun har en positiv impact på miljøet, men også på deres daglige arbejdsgange. Det er en virkelig spændende, og faktisk også sjov, vinkling på projektet.”

Udover at få hjælp udefra, så har corona-krisen og nedlukningen af samfundet også gjort at MicroChange har haft den fornødne tid til at optimere de interne rammer: ”Da vi stadig er i udviklingsfasen, har vi ikke været påvirket på samme måde som man hører andre er blevet det. Vi havde i forvejen nogle interne vanskeligheder i teamet og nedlukningen gav os faktisk den fornødne tid til at håndtere situationen. Vi fik samlet nogle løse ender, og gik fra tegnebrættet og skrivebordsdiskussionerne til værkstedet.”

Sarah Hammershøy og MicroChange er en del af dette års grønne rollemodeller. I ugerne op til Global Entrepreneurship Week i uge 47, kan du blive klogere på nogle af seje, bæredygtige iværksættere vi har rundt omkring i Danmark.

Læs mere på microchange-tech.com