Hos Blue World Technologies forsøger de at pensionere forbrændingsmotoren

Efter studenterhuen var kommet i hus hos Anders Korsgaard, gik turen til Bolivia. Her skulle han bruge sit sabbatår på at lære de lokale at lave solvarmeanlæg ved brug af lokale råvare. Årtier senere er interessen omkring alternative energikilder stadig den samme, men omfanget og potentialet er mangedoblet.

Skrevet af: Nicolai Petersen
21 okt 2020

Anders Korsgaard stiftede tilbage i oktober 2018 virksomheden Blue World Technologies sammen med sine to medstiftere Mads Bang og Mads Friis Jensen. Hvor det tilbage i sabbatåret i Bolivia handlede om at energieffektivisere lokalområdet, arbejder Anders og Blue World i betragtelig større skala: ”Vores produkt går ud på at energieffektivisere transportsektoren og energikonverteringsenheder til flere brancher, samtidig med at vi eliminerer skadelige partikelemissioner. Det kan ses som at vi er LED-pæren i forhold til glødepæren.”

Og for at opnå denne effektivisering har de udviklet brændselsceller drevet på methanol: ”Vi producerer methanol brændselsceller, som skal kunne erstatte, eller som vi godt kan lide at sige, pensionere forbrændingsmotoren og dieselgeneratoren. Vores største fokus lægger i at effektivisere transportsektoren herunder især den tunge transport hvor direkte elektrificering har sine begrænsninger.”

Faktaboks

 

At arbejde hen mod at gøre forbrændingsmotoren overflødig, lyder selvsagt som en vaskeægte game changer. Og det er også noget de er klar over hos Blue World. At deres teknologi kan være med til at gøre verden til et betragteligt renere sted: ”Alle steder hvor der i dag bruges en forbrændingsmotor eller en mindre dieselgenerator, kan i princippet bruge methanol brændselsceller i stedet. Det kan fx være skibe, tung transport, lette erhvervskøretøjer og personbiler, så markedspotentialet er enormt. Der er selvfølgelig områder hvor direkte elektrificering bliver vejen væk fra brugen af fossile brændsler, men det er langt fra alle steder hvor dette er muligt eller rentabelt. Den høje effektivitet i vores brændselsceller betyder at vi bidrager med en stor CO2 reduktion, og når der bruges grøn methanol i vores brændselsceller er driften CO2 neutral. Samtidig har vores systemer ingen partikeludledning, hvilket har stor betydning i forhold til de voksende problemer vi ser i verden med luftforurening.”

 

 

Anders Korsgaard er grøn rollemodel for Global Entrepreneurship Week 2020

Med over 20 års interesse inden for iværksætterverden, er Anders en garvede mand når det kommer til at drive sin egen forretning. Derfor var det også naturligt for ham at være en del af dette års grønne rollemodeller. Hans forhåbninger i forhold til at dele ud af sine erfaringer som rollemodel, ligger i spændet mellem at anvende den viden man besidder, til noget godt for resten af verden: ”Det jeg ser som værende en grøn rollemodel er at kunne bridge mellem nye teknologier og at kunne gøre en forskel for verden. De nye teknologier vi skaber, skal ikke bare være noget forskning man putter med på universiteterne.”

Anders Korsgaard

 

Anders kommer også ind på at der medfølger et ansvar at være grøn rollemodel: ”Som grøn rollemodel er det vores ansvar at teknologierne kommer ud i den virkelige verden og bringes i spil hvor de gør en markant forskel. Der er mange, som arbejder med de her teknologier, men det nytter ikke noget, så længe det ikke bliver kommercielt på stor skala og på verdensplan. For det er store problemer vi står overfor på klima- og miljøfronten, og derfor er vi nødt til at tænke stort og gribe de chancer, der kan være en game changer inden for de klimaneutrale teknologier.”

 

Arbejdet med at komme de mange problemer på klima- og miljøfronten til livs, har været noget der har drevet Anders lige siden han blev færdig i gymnasiet. Der skulle en tur til Bolivia nemlig vise sig at være startskuddet til en lang iværksætterkarriere – med et vedvarende fokus på bæredygtighed: ”Den grønne del er noget som stammer helt tilbage fra tiden efter gymnasiet. Jeg ønskede at arbejde med klima- og energi og i mit sabbatår fik jeg et job hvor jeg skulle lave solvarmeanlæg i Bolivia. Det var en tid, der har været til stor inspiration og som nærede min entreprenørånd. Jeg var der i et halvt år hvor jeg lærte de lokale hvordan man lavede solvarme ud fra lokale råvarer. Det var en tid hvor jeg virkelig fik hands-on erfaring og fik øjnene op for grøn energi. Det var også årsagen til jeg valgte at læse til ingeniør, da jeg vendte tilbage til Danmark.”

 

Blue World bliver stiftet – og fik kanonstart

Efter at havde stiftet en anden virksomhed der også arbejdede med brændselsceller, og efterfølgende solgt i 2014, kunne de tre kompagnoner stadig mærke interessen for omverdenen i forhold til at arbejde med brændselsceller: ”I tiden inden vi startede Blue World Technologies blev vi kontaktet fra flere sider med forespørgsler på at fortsætte arbejdet med brændselsceller til transportområdet. Samtidig vidste vi at vi lå inden med en viden, der kunne være med til at gøre en stor forskel på klima- og miljøområdet på global plan og vi kunne mærke at vi ikke var færdige med det område endnu.”

Og de mange gode fornemmelser blev efter tre måneders levetid for Blue World Technologies bekræftet: ”Egentlig er den måde vi stiftede virksomheden på ret uhørt i Danmark, da vi lander en seed investeringsrunde på knap 50 millioner kr. kun tre måneder efter virksomheden blev stiftet. Det er ikke så tit det sker – mildt sagt.”

Blue World

Og netop adgang til kapital er særligt altafgørende for en virksomhed som Blue World. Grundet deres forretningsmodel, og deres udvikling af egentlig hardware frem for software, falder alle investeringerne på et tørt sted: ”Men store investeringer er netop det der skal til indenfor grønt iværksætteri, men som desværre er en udfordring i Europa hvor adgangen til kapital ikke er så ambitiøs som i USA og Kina, men det er heldigvis under opbygning. Og tilgængelig kapital er bare så vigtigt i vores tilfælde fordi vi arbejder med hardware og ikke software. Der skal investeres flere penge tidligere i virksomhedens livstid for at have kapital til at bygge bl.a. produktionsfaciliteter. Vi bliver ofte mødt med at vores tilgang er ueuropæisk – men hvis vi ikke følger med nu og skyder en god fart, så er løbet kørt.”

Anders og Blue World kan da også godt mærke interessen og velviljen hos diverse investorer. Faktisk så meget at de sigter efter at blive børsnoteret inden for en kortere årrække, og nærmest allerede har etableret deres egen lille børs: ”Vi oplever allerede at der er en stor interesse for at købe aktier hos os, men da vi endnu ikke er på børsen, har vi måtte finde andre måder at imødekomme dette på. Så vi har nærmest skabt vores egen lille børs, hvor vi på nuværende tidspunkt har fået 36 mindre investorer ind, som hver lagde en investering på minimum 100.000 kroner. Og grundet den store interesse overvejer vi at lave en ny runde med mindre investorer sideløbende med nogle store hovedaktionærer. Vi ser stor værdi i disse mindre investorer da de er engagerede og visionære ambassadører, der synes det vi laver, er utrolig spændende og vigtigt.”

Corona-krisen satte rejsen på pause – men ”the race is still on”

Når man forsøger at opbygge en virksomhed og en hel industri, så er corona-krisen en størrelse der har haft store konsekvenser: ”Vores finansieringsrunde er blev stærkt påvirket og forsinket på grund af de kinesiske og europæiske finansmarkeder, hvor vi mærkede at følehornene blev trukket tilbage. Vi har måtte reagere hurtigt og beslutsomt. I andet kvartal i år, stod alt stort set stille. Vi kunne ikke rejse, alt frøs. I starten af marts trådte vi på bremsen. Det gav os en tid, hvor vi omlagde vores prioriteter og gik helt i dybden med nogle kerneteknologiske emner – og det var bestemt ikke dårligt. Vi har lagt en mellemstørrelse fabrik ind i vores planer, før vi bygger den helt store fabrik, som bliver ca. et år forsinket. Men resten af verden er nogenlunde lige så påvirket. The race is still on, men der blev lige trykket på pauseknappen et kort øjeblik.”

Og the race handler ikke kun om methanol brændselsceller. Det handler også om at ændre diskursen når det kommer til alternativer til fossile brændsler: ”Det er vigtigt for os at vi ikke kun producerer methanol brændselsceller, men at vi også går ind i den politiske debat og er front runners på visionen om at anvende methanol som et grønt alternativ til fossile brændsler. Vores produkt er ikke bare en brændselscelle, men det er en medvirkende faktor til at få nedbragt CO2 udledningen i for eksempel den tunge transport. Det er ikke kun vores fortjeneste, men vi har været medvirkende til at snakken om energilagring har flyttet sig i Danmark, Tyskland, Kina og andre lande. Power to X hørte man ikke om for fem år siden, førhen var det brint, men nu hører vi også om methanol som en kandidat til at blive fremtidens brændsel.”

Anders Korsgaard og Blue World Technologies er en del af dette års grønne rollemodeller. I ugerne op til Global Entrepreneurship Week i uge 47, kan du blive klogere på nogle af de seje, bæredygtige iværksættere vi har rundt omkring i Danmark.