Aviaja sagde sit job op, for at sætte sit aftryk på verden

Med en 15 år lang karriere i kosmetikbranchen, stod det ikke i kortene at Aviaja Riemann-Andersen skulle være medejer af en fødevarevirksomhed. Men med en naturlig stræben efter at blive selvstændig, og efterlade sit eget aftryk på verden, blev Circular Food Technology (CFT) skabt.

Skrevet af: Nicolai Petersen
23 okt 2020

Aviaja Riemann-Andersen har, udover sin professionelle baggrund i kosmetikbranchen hos L’Oréal, heller ikke den mest oplagte uddannelsesbaggrund. Hun er nemlig uddannet i Japansk og Økonomi hos CBS. Dog har hun igennem sit tidligere arbejde tilegnet sig indsigter og evner hun kunne drage fordel af, efter hun startede sin egen virksomhed: ”Jeg har arbejdet internationalt, med fokus hovedsageligt på de nordiske markeder. Gennem min karriere i L’Oréal formede der sig selvfølgelig en karakteristik af hvad jeg bedst til. De opgaver jeg har haft mest med at gøre, omhandler turnarounds og udvikle markeder og teams, på tværs af både nationale og professionelle grænser. Igennem mit arbejde i L’Oréal har jeg selvfølgelig også stiftet bekendtskab med at arbejde med stærke brands, og de sidste mange år var jeg tæt knyttet til vores internationale brand og produktudvikling.”

De kompetencer kunne Aviaja med fordel gøre endnu mere brug af, da muligheden for at starte sit eget bød sig: ”Jeg har egentlig altid godt kunne tænke mig at blive selvstændig, at have min egen biks, som jeg kunne forme og udvikle efter min egen etiske og forretningsmæssige overbevisning. Jeg sprang dog relativt sent ud som iværksætter, fordi jeg havde et super godt og inspirerende arbejde. Men for cirka 6 år siden mistede jeg min mand, og efter godt 3.5 års fortsat arbejde hos L’Oréal, kunne jeg mærke at der var kommet en dissonans mellem mit professionelle liv og min personlige udvikling. Det var på tide at gøre noget nyt.”

Universitetsopgave udviklede sig til Circular Food Technology

Skæbnen ville det at en mulighed bød sig i en periode der passede perfekt: ”I samme periode som jeg ledte efter nye muligheder, blev jeg kontaktet af min gamle studieveninde Karin Beukel, som via hendes arbejde på Københavns Universitet, var i færd med at afdække potentialet for at starte en virksomhed, der kunne være med til at ændre den måde vi anskuer og eksekverer fødevareproduktion på. Virksomheden havde i mine øjne potentialet til at være det man populært kalder en game changer.”

CFT skulle tage sin form i forbindelse med at en gruppe studerende skulle undersøge muligheden for at bruge mask i fødevare. Mask er de maltede og mæskede korn, som er brugt til at brygge henholdsvis øl og whisky: ”Projektet ledte en af de studerende, Emil Kroll, til at skrive speciale om applikationsmulighederne af tørret mask. Og her var Karin Beukel hans vejleder på specialet. Karin og Emil lærte hurtigt, at der var et stort potentiale, men at maskens volatile natur udgjorde en gordisk knude for branchen.

Generelt var der bred anerkendelse af at mask potentielt kunne være en game changing ingrediens. Problemet var bare at ingen havde formået at knække koden til, for det første, hvordan masken skulle blive processeret og, for det andet, hvordan masken skulle indarbejdes i fødevare. I december 2017 kontaktede Karin mig, for at høre om jeg havde mod på at hjælpe med at udarbejde et meta-forretningsplan og et pitch deck til Venture Cup, som Emil var blevet meldt til. Sammen fik vi udarbejdet et første udkast på en forretningsplan og igennem dette arbejde blev potentialet tydeligere og tydeligere for os alle. Så ville skæbnen det at Emil vandt Venture Cup, og efter yderligere tre måneders dialog omkring potentialet, mulighederne og ansvaret i forhold til at gøre noget med den her viden vi havde opnået, valgte jeg at sige op i L’Oréal og sammen med Karin og Emil stiftede jeg Circular Food Technology.”

Circular Food Technology udnytter restprodukter

Hos CFT har de altså udviklet en måde hvorpå man kan udnyttet de store restmængder fra øl- og whiskybrygning: ”I brygprocessen bruges kun en lille del af bygkornet – nemlig sukkerstofferne. Resten af kornet anvendes ikke og kasseres enten som dyrefoder eller som basalt affald. Det der er vigtigt at forstå, er at der på verdensplan brygges utroligt meget øl. Omkring 200 mia. liter øl bliver det til om året. Fra denne enorme produktion fremkommer mere end 40 mio. ton mask, som er næringsrigt på korn og vand.”

Det er tydeligvis store mængder vi har med at gøre, når det kommer til øl- og whisky-brygning og hvad det genererer af restprodukter. Derfor er mulighederne selvsagt også skyhøje: ”Potentialet er enormt. Hvis man laver et tankeeksperiment og forestiller sig at CFT omdanner den totale mængde mask der hver år produceres globalt, ville man kunne dække cirka 10% af det kalorieunderskud WHO forventer der vil opstå i løbet af de næste fem til syv år. Med andre ord vil vi kunne tilføre utroligt mange ekstra ressourcer til verdens samlede fødevaremængde, uden at opdyrke ekstra land.”

Udover at CFT formår at bruge biprodukter, så er deres forarbejdningsmetoder også med til at reducere belastningen på kloden: ”Vi har identificeret en processeringsteknologi, som ikke er lige så CO2-tung som vanlig melproduktion. Det betyder at vores mel i runde tal udleder mellem 24% og 44% mindre CO2 end andet danskproduceret mel. Sidst men ikke mindst, så kan der ikke være nogen som er i tvivl om at de globale vandressourcer ikke rækker. Der er mange millioner mennesker der ikke har adgang til rent drikkevand. Vi kan forarbejde væsken fra masken, således at den kan reintegreres i drikkevare, og på den måde kan drikkevareproducenten mindske deres behov for 1. generations drikkevand i produkter med smag.”

 

Aviaja som grøn rollemodel

Med et grundlæggende ønske om at være selvstændig og kunne sætte retningen for sin egen virksomhed, er det at være rollemodel noget Aviaja både er stolt over, samtidig med det er noget hun tager seriøst:  ”Jeg synes det er enormt ærefuldt at kunne kalde sig grøn rollemodel. Dels er det en anderkendelse af det arbejde vi laver i forhold til at sætte bæredygtighed på dagsordenen i hverdagssituationer som indkøb og madlavning. Derudover er det en anderkendelse af min evne til at formidle vores arbejde og vigtigheden af den grønne agenda på tværs af samfund.”

Derudover vil Aviaja også bruge det at være grøn rollemodel i iværksætterverden til at fremgå som et godt eksempel for andre kvinder, der går med tanken om at springe ud i det: ”Det at kunne kalde sig grøn rollemodel medfører samtidig et ansvar. Og for mig betyder det at jeg har et ansvar for at fortælle om vores grønne rejse, men også at gå foran og vise at man godt kan være iværksætter når man er ’voksen’, har børn og er kvinde. Hvis jeg kan inspirere andre til at gå iværksættervejen, og andre iværksættere til at sætte bæredygtighed og den grønne agenda i fokus for deres forretning, så vil det gøre mig ekstremt stolt.”

 

Circular Food Technology er ”born global”

Aviaja og resten af CFT er bevidste omkring potentialet og mulighederne ved at kunne levere bæredygtig fødevare. De er af den overbevisning at deres produkt skal udbredes i hele verden. Og det har de været fra starten af: ”Hvis man, som os, er en ’born global’, altså fra den første idé og streg på storyboardet tænker ud over landegrænserne, er det ekstremt vigtigt at man udvikler en forretningsmodel og en teknologi, som er skalerbar. Hver eneste detalje i vores virksomhed kan skaleres og tilpasses lokale markedsstrukturer. Det er et grundparameter i alt vores arbejde. For at sikre dette arbejder vi meget fokuseret med IPR (intellectual property rights), hvor vi har to ventende patenter, som skal hjælpe os med at udbrede teknologien og produktionen på den mest optimale måde. For os handler det rigtig meget om hastighed – vi skal have upcycling på agendaen, for at kunne være en aktiv spiller, vores lille størrelse in mente, er det ekstremt vigtigt at vi har ejerskab omkring vores assets.”

Fundamentet for en virksomhed der med tiden skal have berøringsflader i store dele af verdenen er altså lagt, og de indledende indsatser på at nå dertil er også så småt ved at tage form. Inden for fem år har CFT nemlig en ambition om at være tilstede på fem markeder. Og der bliver arbejdet benhårdt på at finde frem til den mest optimale forretningsmodel i forhold til at indtage disse markeder: ”Foreløbigt ser det ud til at modellen bliver en kombination af eksport til nærmarkeder, og lokale produktioner i fjerne markeder. Og her fokuserer vi på henholdsvis Afrika, specifikt Kenya, samt Indien. Det gør vi fordi at man i disse dele af verden lever i et dagligt dilemma i forhold til mangel på fødevare kombineret med dårlig ernæring skaber store samfundsmæssige udfordringer i forhold til generel sundhed, og deraf afledte økonomiske udfordringer.”

Coronakrisen har bevist en vigtig pointe – også for CFT

De mere kortsigtet målsætninger og planer er dog blevet påvirket af coronakrisen. Hos CFT har de været påvirket på investeringsfronten, og måtte arbejde endnu hårdere for at opnå de nødvendige investeringer: ”Vi havde gennem otte måneder forhandlet med en gruppe investorer, der skulle indgå med en væsentlig ejerandel i virksomheden, og som skulle være med til at accelerere vores skalering. Da corona ramte og landet lukkede ned, trak de sig til trods for at det eneste der manglede, var den sidste underskrift. Det var selvfølgelig noget af et slag, men vi fandt nye investorer, og klarede den.”

Derudover er CFT også blevet påvirker af den omfattende nedlukning af blandt andet hoteller, caféer og restauranter: ”50% af vores afsætning var estimeret til at komme fra Horeca og industrien. Men med nedlukningen af landet, lukkede den afsætningskanal også – eller snarere den blev sat på pause. Heldigvis havde vi hen over vinteren lavet en aftale om at lancere vores B2C-produkter i Irma, og det blev der ikke ændret ved.”

Og Aviaja mener også at coronakrisen og den efterfølgende nedlukning, har bevist vigtigheden af agile start-up-virksomheder: ”Grundlæggende har corona sat en stor fed streg under vigtigheden for en start-up at kunne pivotere og tilpasse sin strategi til de ændrede forhold.”