Skrevet af: Margit Lind
10 dec 2018

De nominerede i Impact Challenge 2018 er fundet

Blandt de seks nominerede er der tale om en høj grad af nytænkning i forhold til at løse nogle af samfundets største udfordringer. 

 

I forbindelse med Danmarks Iværksætteruge 2018 lancerede Erhvervsministeren sammen med Dansk Iværksætter Forening en idekonkurrence med fokus på Verdensmålene og forretningsmulighederne for morgendagens unge talentfulde iværksættere og startups. 

Ved deadline den 3. december var der i alt indsendt 44 forretningsidéer - 16 ideer i kategorien Ungt Talent og 28 ideer i kategorien Startup. De seks deltagere, som er nominerede til at pitche deres forretningsidé fredag den 14. december foran en professionel jury og publikum er:


I kategorien Ungt Talent:

Vandkraft

Plastas

Cup2Go

 

I kategorien Startup:

KiteBorne Energy

SolarSack

GoGetty

 

I pre-screeningen af de 44 ansøgninger er der lagt vægt på konkurrencens kriterier, som er innovationshøjde, realiserbarhed, impact og skalerbarhed.

Blandt de seks nominerede er der tale om en høj grad af nytænkning i forhold til at løse nogle af samfundets største udfordringer. De nominerede viser desuden en enorm stor spredning i, hvordan man kan etablere en forretning, som bidrager til at indfri Verdensmålene. 

Der er tale om nye forretningsideer, som tager højde for Verdensmålene: Afskaf fattigdom (1), Stop sult (2), Sundhed og trivsel (3), Kvalitetsuddannelse (4), Ligestilling mellem kønnene (5), Rent vand og sanitet (6), Bæredygtig energi (7), Anstændige jobs og økonomisk vækst (8) Bæredygtige byer og lokalsamfund (11), Ansvarlig forbrug og produktion (12), Klima indsats (13) og Livet i havet (14).


Efter præsentationen vil juryen bedømme de nominerede på baggrund af de fire kriterier. Juryens stemme tæller 50 procent, og publikums stemme tæller også 50 procent.

Konkurrencen foregår fredag den 14. december kl. 09.00 – 12.00 hos: Google Succes Online, Nørrebrogade 34, 2200 København. Du kan tilmelde dig eventen her.