GEW arrangemnet

Databeskyttelse i forbindelse med ansættelsesforhold - er du klar til tilsyn?

V. Business Kolding

Eventet er afholdt
Andet

Databeskyttelse i forbindelse med ansættelsesforhold er et komplekst område, hvor bl.a. de overordnede databeskyttelsesretlige regler, ansættelsesretlige regler samt kollektive overenskomster og aftaler har betydning for de behandlinger af personoplysninger, der sker på arbejdspladserne. Både ...

Læs mere i fanen "Om eventet".

  • Om eventet
  • Oplægsholdere (keynotes)
  • Tid og sted
  • Mere info

Databeskyttelse i forbindelse med ansættelsesforhold er et komplekst område, hvor bl.a. de overordnede databeskyttelsesretlige regler, ansættelsesretlige regler samt kollektive overenskomster og aftaler har betydning for de behandlinger af personoplysninger, der sker på arbejdspladserne.

Både offentlige og private arbejdsgivere behandler en stor mængde personoplysninger om ansøgere i forbindelse med rekruttering og om medarbejdere under ansættelsen og efter ansættelsens ophør. Datatilsynet har valgt i andet halvår af 2019 at se nærmere på dette område.

Datatilsynet har varslet tilsynsbesøg på en række arbejdspladser og har i den forbindelse valgt at fokusere på følgende emner:

  • Sletning af oplysninger indsamlet i forbindelse med rekruttering.
  • Kontrolforanstaltninger i forhold til medarbejdere – opfylder arbejdsgiver oplysningspligten?
  • Bliv sikker i din håndtering af personoplysninger

Advokat Claus Guldager, Partner i Andersen Partners Advokatfirma, er specialiseret inden for databeskyttelsesret og arbejds- og ansættelsesretlige forhold.


Til arrangementet gennemgår Claus Guldager reglerne omkring håndtering af personoplysninger og du får praktiske råd og vink til, hvordan sletterutiner og de i praksis hyppigst forekommende problemstillinger, som en arbejdsgiver møder, når kontrolforanstaltninger og overvågning af medarbejdernes adfærd, skal håndteres.

Målsætningen er, at du som arbejdsgiver – eller som repræsentant for arbejdsgiver – bliver helt skarp på rammerne for sletterutiner og at du sættes i stand til at vurdere, hvad der skal til for lovligt at iværksætte kontrolforanstaltninger og overvågning af medarbejdere eller for at lovliggøre en allerede iværksat kontrol og overvågning. Du vil blandt andet høre om baggrundstjek af jobansøgere, anvendelse af færdigheds- og personlighedstests i rekrutteringsprocessen, anvendelse af straffe-/børneattester, overvågning og kontrol af medarbejderes brug af IT, e-mail, telefon og sociale medier, brug af TV-overvågning og brug af GPS i biler.

Program
7:45 Netværk og morgenmad

8:00 Reglerne:

        Databeskyttelsesregler
        Ansættelsesretlige regler
        Ansættelsesforholdets etablering og tiden før

9:10 Pause

9:20 Under ansættelsesforholdet:

        Arbejdsgivers behandling af oplysninger om lønmodtagere
        Kontrolforanstaltninger og overvågning
        Ansættelsesforholdets ophør

10:30 Tak for i dag

Eventet er afholdt.

Eventet er afholdt

Kontaktpersoner

Majbritt Lykke Sørensen