Skrevet af: Torsten Asbjørn Andersen, Underdirektør, Erhvervsstyrelsen
04 nov 2017

Iværksætteri er en af grundstenene i vores økonomi

Global Entrepreneurship Week afvikles for tiende år i træk i Danmark, og der sættes dermed atter fokus på iværksætteri med en masse arrangementer over hele landet.

Global Entrepreneurship Week afvikles for tiende år i træk i Danmark, og der sættes dermed atter fokus på iværksætteri med en masse arrangementer over hele landet.

Iværksætteri er en af grundstenene i vores økonomi. Det er en drivkraft for den økonomiske vækst, for nye jobs og for nye ideer og teknologier. Derfor er det vigtigt, at vi som samfund har øje for, om vi hjælper iværksætterne godt nok. Heldigvis har den politiske bevågenhed ift. iværksætteri næppe været større: Regeringen har nedsat et iværksætterpanel, der løbende skal komme med ideer og forslag. Og regeringen har allerede fulgt op på en række af anbefalingerne med et meget ambitiøst iværksætterudspil.


Dette års tema er samarbejde mellem iværksættere og store virksomheder. Det er et vigtigt og meget aktuelt tema, hvor vi ser en stigende tendens til, at større virksomheder interesserer sig for iværksætteri og innovationskulturen, der findes i iværksættermiljøerne. Det er mit indtryk, at der findes mange forskellige typer samarbejdskonstellationer og mange forskellige erfaringer at lære af. Derfor ser jeg frem til, at GEW sætter fokus på samarbejdsfladerne, og jeg er sikker på, at de mange forskellige arrangementer kan gøre os klogere på, hvordan vi får allermest ud af hinandens styrker.

Afslutningsvist, vil jeg gerne takke IVÆKST for også i år at koordinere og lede dette års GEW.

Vi ses på gew.dk og derude.